TIẾN ĐỘ MOONLIGHT AVENUE 02/2024

Căn hộ Moonlight Avenue Thủ Đức có lịch thanh toán nhẹ nhàng theo tiến độ xây dựng và được chia thành 26 đợt. Ký hợp đồng đợt 1 thanh toán 16% và từ đợt 2 trở đi cứ cách 2 tháng đóng 1%.